Żydzi w Wielkopolsce

Logo
Śladami Żydów w Wielkopolsce mieszkali to fundacja spotkań a opowieści. Stworzyli ją Izraelka natomiast Polak. Chcemy zbliżać nasze społeczności. Interesują nas Żydzi jak część kultury polskiej tudzież jako ręce do pracy tacy, kiedy my, ofiary Holokaustu. Interesuje nas przeszłość, my współcześni w relacji aż do niej oraz dająca się ewoluować przyszłość. Fundacja ma kątownik twórczy, edukacyjny, społeczny, wielokulturowy, antydyskryminacyjny. Zamierzamy czynić przede wszystkim aktywnie w Poznaniu zaś Wielkopolsce.Życie w części Kultura zaś przygoda zamieszcza materiały pozwalające poznać żydowskie spuścizna Wielkopolski - w rzeczy samej całego regionu, kiedy konkretnych miejscowości. Dzieje Żydów w Lesznie, Wągrowcu, Koźminie, Zagórowie, Pyzdrach, Kępnie a szeregu innych miejscowości. Umieszczamy po tej stronie teksty o kulturze, historii, ludziach, obiektach, życiu gmin, życiu codziennym, itd. Teksty naukowe, popularyzatorskie, relacje, wywiady, wspomnienia, dokumenty, fotografie, listy, części książek. Bogactwo natomiast różnorodność materiału ma bezpłatnie przekazywać arsenał i rozpiętość żydowskiego życia, które w nich się toczyło. To spuścizna nieznane w Polsce.

Offer:

Name: Żydzi w Wielkopolsce
address: Wierzbica 26-680, ul. Marcina Kasprzaka 64
Employees: Leszek Grabski, Przemysław Grocholski, Joachim Bienias, Wojciech Białecki, Lesław Drzewiecki, Czesław Górka, Grzegorz Grabarz, Jerzy Gajda, Artur Frankowski, Emil Arciszewski,


Date added: 11-07-2021